Tuesday, July 17, 2007

Dominis monàstics, economia i cartografia

L’estudi dels dominis cistercencs, en molts països, té una llarga història. Només com a exemple, podem fer esment del treball de David Williams sobre els dominis cistercencs a Gal·les. No sols va cartografiar els dominis, ans també els diferents elements de llur economia, com molins d’aigua, molins drapers i de vent, drets de pesca, rescloses, drets de mercat i de fira, possessió de carbó, plom, plata i ferro, etc. També hi són situades la majoria de les granges gal·leses. En relació a la Península Ibèrica, podem fer esment del treball de J. Pérez-Embid, on es fa un notable esforç de cartografiar els dominis de les abadies cistercenques de Castella i de Lleó. Pel que fa a Catalunya, els estudis d’Altisent, de Santacana, de Fort i Cogul, de Carreras o de Papell han permès de reconstruir els dominis de les abadies de Poblet i de Santes Creus amb força precisió.
Mapa i text trets de: J. Bolòs, "La implantació del Cister al territori: la formació del patrimoni i la transformació del paisatge", Actes del primer curs-simposi sobre el monaquisme cistercenc. El Cister: poder i espiritualitat (1150-1250), Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, Santes Creus, 2005 [2006], pàgs. 35-68
.

Saturday, July 07, 2007

Coves, esplugues i balmes: cases, vilatges, abadies, esglésies, ermitatges i castells


Durant els dies 30 de juny i 1 de juliol s'ha celebrat el tercer col·loqui pluridisciplinari de Saint Martin le Vieil, poble situat a prop de Carcassona, sota la presidència de Monique Bourin, dedicat a Habitat troglodytique et sites rupestres au moyen âge. He presentat una ponència dedicada a "Grottes habitées, ermitages troglodytiques et châteaux bâtis dans des grottes et des abris sous roches en Catalogne, durant le Moyen Âge". Adjunto el mapa que acompanyava l'exposició.