Wednesday, September 02, 2009

Reconstruir un sector de la ciutat de Lleida als segles XIV i XV


L'any 2008, va sortir publicat el llibre Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, editat per Pagès editors i l'Ajuntament de Lleida. Amb aquest llibre s'intentava reconstruir un espai urbà i veure qui hi vivia i quins oficis feia la gent que hi tenia la llar. Per aconseguir aquesta finalitat fou molt important la cartografia que havia de permetre, a partir d'allò que ha arribat fins a nosaltres, reconstruir el que hi havia en època medieval. Amb relació a cadascun dels sectors en què fou dividida la ciutat de Lleida que, als darrers segles medievals, restava closa rere les muralles, es va fer un mapa com el que podeu observar en aquest bloc. En aquest plànol s'hi assenyalava la toponímia més important (d'acord amb els documents dels segles estudiats) i també els principals oficis que hi hauríem trobat (cavallers, metges o notaris, mercaders, sabaters i treballadors del cuir, oficis relacionats amb l'alimentació [flequers, hostalers], treballadors dels metalls, eclesiàstics, treballadors del tèxtil, etc.).

1 Comments:

At December 30, 2009 at 4:59 AM, Blogger hosting.web.hosti said...

бесплатный хостинг третьего уровня хостинг http://hosting.miheeff.ru хостинг бесплатный хостинг третьего уровня

 

Post a Comment

<< Home