Tuesday, July 09, 2013

Un atles molt detallat de com era una contrada anglesa els anys 1300 i 1770


Tracey PARTIDA – David HALL Glenn FOARD, An Atlas of Northamptonshire. The Medieval and Early-Modern Landscape, Oxbow Books, Oxford, 2013, 150 pàgs i 172 mapes. Aquest magnífic atles de gran part del Northamptonshire és el resultat d’un treball de camp i d’una recerca feta, a partir dels documents, des dels anys seixanta del segle passat. És el primer estudi del paisatge històric d’una contrada anglesa presentat com a un conjunt de mapes fets a tot color i amb un gran detall. Els 172 mapes han estat dibuixats a partir del coneixement de les dades arqueològiques i a partir de les fotografies aèries i de la consulta dels mapes històrics. En aquests mapes de l’atles es representa el paisatge medieval: es mostren els camps oberts amb llurs solcs (open field furlongs), els boscos, les pastures i els prats. També s’hi representa el paisatge de closes anterior a l’anomenada parliamentary enclosure. També inclou una cartografia molt precisa de cada nucli de població, en que se’ns mostra cada casa i cada camí. Les dades foren integrades i analitzades fent ús d’un SIG o GIS. Al llarg dels cinc capítols inicials, els autors exposen aspectes d’aquest paisatge representat als mapes, amb la intenció de definir el caràcter i l’evolució dels camps oberts, del bosc, de les closes i del poblament. Índex: 1. Introducció. 2. Forests i boscos. 3. Camps oberts. 4. Closes. 5. Poblament rural. A partir de la pàgina 151 comencen els 86 mapes de l’època medieval (c. 1300) i els 86 mapes de l’edat moderna (c. 1770). Els mapes són representats a escala 1:25.000. Alguns dels símbols de l’atles medieval són: jaciment saxó, necròpolis saxona, establiment humà indeterminat, església, capella, camp obert, pastura, prat, aiguamoll, matollar, bosc, àrea habitada, límit de poble i terra sense dades.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home