Wednesday, December 03, 2008

Els itineraris de Jaume I el Conqueridor


Durant els dies 1 i 2 de desembre s'ha celebrat a Girona el congrés "Economia rural i articulació urbana. Jaume I, família i cort", organitzat per l'Institut d'Estudis Catalans, amb el patrocini del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Hi hagué ponències de Gaspar Feliu (sobre l'explotació de la terra), Pere Benito (la senyoria rural), Paul Freedman (la pagesia), Aymat Catafau (els Comtats), Philip Banks (el món urbà), Teresa Vinyoles (la vida quotidiana), Jordi Bolòs (sobre els camins en temps de Jaume I), Mercè Aventín (fires i mercats), Claire Ponsich (Jolánta Arpád), Elisa Varela (les amistançades), Míriam Cabré (els trobadors), Eduard Feliu (la cultura jueva) i Josep. M. Salrach (que féu una valoració del regnat). Ha estat coordinat per M. Teresa Ferrer.
El mapa reflecteix els itineraris del monarca entre els anys 1246 i 1262. S'hi remarquen les vies més transitades.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home