Tuesday, February 08, 2005

Cartografia i món urbà


La cartografia històrica de les ciutats catalanes ha canviat molt aquests darrers anys. Pel que fa a Barcelona, cal citar en primer lloc l’obra d’A. Garcia i Espuche i de M. Guàrdia, Espai i societat a la Barcelona pre-industrial (1986), que conté 89 làmines, la major part de les quals mapes i plànols. També podem esmentar els diferents mapes, relacionats amb aquesta ciutat, editats a la Història de Barcelona, d’Enciclopèdia Catalana, a part de molts altres mapes publicats en diversos llibres i articles. Per exemple el llibre de S. Bensch, Barcelona i els seus dirigents, 1096-1291 (2000).
Pel que fa a Girona, els avanços han estat importants. S'ha fet un esforç notable per cartografiar la història de la ciutat, alhora que es feia un estudi de la documentació escrita. Podem esmentar els llibrets acurats de J. Canal, E. Canal, J. M. Nolla i J. Sagrera, publicats per l’ajuntament d’aquesta ciutat, d’una manera especial el tercer, dedicat a reconstruir La ciutat de Girona en la 1ª meitat del segle XIV (1998). Tampoc podem oblidar els treballs de Ch. Guilleré, que sempre inclouen mapes.

Pel que fa a Lleida, tenen molt mèrit els mapes publicats per J. Lladonosa, entre els anys 1961 i 1978, on s’intentava de reconstruir l’urbanisme de les diverses parròquies lleidatanes. Darrerament hem continuat fent recerques sobre l'urbanisme de la ciutat (vegeu mapa annex).
Altres ciutats o viles de les que tenim mapes en què s’intenta de fer una reconstrucció del seu urbanisme són Tarragona, Vic, Perpinyà, Olot, Tortosa, Manresa, Fraga, Balaguer, Montblanc, Reus, Sabadell, etc. Mereix un esment especial el treball que feren M. Riu i M. Segret en relació amb la vila de Sant Llorenç de Morunys, publicat l’any 1969. A partir d’un capbreu, feren una detallada reconstrucció del parcel·lari d’aquesta vila del Solsonès.


Lleida al segle XV Posted by Hello

2 Comments:

At March 19, 2006 at 3:52 AM, Blogger marinimar said...

Hola Jordi,
som dues estudiants d'arquitectura i estem realitzant un treball sobre el suport territorial de la conca del ter, per dur a terme posteriorment un projecte.
Hem estat elaborant una sèrie de mapes referents a l'hidrologia, geologia, vegetació... També ens interessaria elaborar uns mapes històrics, però no hem aconseguit trobar cap cartografia antiga de l' Empordà. Hem vist al teu blog que treballes en aquest sector, i ens preguntavem si ens podríes facilitar informació cartogràfica sobre el tema o dir-nos on ens podem dirigir.

Moltes gràcies.

Atentament,

MARINA I MAR

 
At April 28, 2006 at 12:38 PM, Blogger kevinhunor8614306716 said...

Are you stuck in a job that is leading you on the path to no where?
We can help you obtain a College Degree with classes, books, and exams
Get a Genuine College Degree in 2 Weeks!
Well now you can get them!

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

BA, BSc, MA, MSc, MBA, PHD,

Within 2 weeks!
No Study Required!
100% Verifiable

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

These are real, genuine, They are verifiable and student records and
transcripts are also available. This little known secret has been
kept quiet for years. The opportunity exists due to a legal loophole
allowing some established colleges to award degrees at their discretion.


With all of the attention that this news has been generating, I wouldn't
be surprised to see this loophole closed very soon

Get yours now, you will thank me later
Call this number now (413) 208-3069
We accept calls 24 hours a day 7 days a week.

 

Post a Comment

<< Home