Monday, March 12, 2007

Fer mapes per conèixer el paisatge històric

Durant la realització de l’Atles del comtat d’Urgell (v788-993), Barcelona, 2006, hem descobert alguns testimonis en el paisatge que envolta Solsona que poden representar un canvi important en el coneixement que tenim de la història d’aquesta població. La documentació escrita permet de saber poques coses sobre els primers segles de la història medieval de Solsona. De fet, hi ha una sèrie de dades que fan pensar que Solsona era una població amb una llarga història i amb un paper de lloc central notable i evident. A més, malgrat la pobresa de les fonts escrites, difícilment podem creure que a l’alta edat mitjana no hi visqués gairebé ningú durant gaire temps. L’aplicació dels mètodes de treball dels estudis d’arqueologia del paisatge ens han permès, però, d’anar molt més lluny. Si traslladem sobre un mapa la informació que ens donen els documents escrits i fem una anàlisi d’allò que hi veiem, ens adonem que les pervivències que podem descobrir sense gaire dificultat, d’una banda, reflecteixen la importància de Solsona i, de l’altra, ens mostren l’existència d’unes notables continuïtats que només podem justificar si pensem en una certa població, fins i tot en els moments més difícils del pas de l’època de domini islàmic a l’època comtal.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home