Saturday, June 02, 2007

Besalú: la capital d'un comtat medieval

A Besalú, població que fins a l’any 1111 fou la capital d’un comtat, trobem nombrosos focus generadors: el castell (que era al turó de Santa Maria), potser la Força (al costat est d’aquest turó), l’església parroquial de Sant Vicenç, el mercat (situat al sud del castell), el monestir benedictí de Sant Pere, segurament la canònica de Sant Genís i Sant Miquel, i potser encara, més tardanament, el pont. Fer ús dels mapes actuals i interpretar-los en funció del que diuen els documents escrits és fonamental per tal de poder arribar a entendre com es crearen les poblacions. De vegades, quan hi ha hagut molts canvis, aquesta interpretació pot ésser difícil, tanmateix, la cartografia, és una font que fins ara ha estat massa menystinguda.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home