Saturday, April 14, 2007

Verdú (Urgell): una vilanova castral de la Catalunya Nova


A Verdú (Urgell) trobem un molt bon exemple de població nova arredossada al costat d’un castell. La senyora del castell –Berenguera de Cervera– és qui, l’any 1184, decidí que es construís la població davant de la seva residència (faciatis villam et mutetis in plano ante castello cum vallis et muris). En principi aquest fet havia de suposar un procés d’encastellament, amb el corresponent abandonament dels poblets o vilars de les rodalies. L’organització del poble en set carrers, quatre d’orientats de nord a sud i tres de transversals no és perfecta, però és prou regular; segurament reflecteix diverses etapes de creixement. Els mapes són la millor manera d'entendre el paisatge històric. A més, és important que els plànols i els mapes siguin clars i estèticament atractius. La cartografia històrica actual (que podem veure representada en nombrosos atles anglesos, francesos, alemanys, etc. publicats recentment) és bona si aconsegueix la conjunció d'aquestes tres qualitats bàsiques: informació, claredat i ésser ben dissenyats.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home