Wednesday, April 18, 2007

La vilanova de Sant Joan de les Abadesses: vuit segles d'història

Un gran monestir era un senyor molt important. L’abat, com si fos un senyor laic, podia fer bastir una vilanova al costat de l'abadia. L’any 1243, l’abat del monestir de Sant Joan va concedir als habitants de la vila de Sant Joan de las Abadesses una carta de franquesa, en el moment en què la població era proveïda de murs i valls (“noviter ista villa fuit muris et vallibus munita”). Potser uns anys abans ja s’havia començat a edificar la vilanova que ara encara podem veure, molt poc canviada, a tocar de l’abadia. Actualment podem distingir al nord de la Plaça Major, diverses illes de cases que s’organitzen a les dues bandes del carrer de Corriols. Ens podem aturar un moment en les característiques d’aquest urbanisme que ha restat ben fossilitzat al llarg dels segles. Els carrers fan una mica menys de 4 m d’ample. Les illes de cases poden fer uns 70 m de llarg per uns 10 a 16 m d’ample. A l’est, entre els carrers de Corriols i dels Tints, trobem vuit illes de cases; a l’oest del carrer de Corriols, n’hi ha set més. És una magnífica mostra d'una vilanova medieval. Gràcies a la realització d'un plànol, podem valorar el fet que al llarg de tants segles el parcel·lari hagi canviat tan poc.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home