Wednesday, March 21, 2018


Víctor HURTADO, Atles Manual d'Història de Catalunya, II: Dels comtes reis al Tractat dels Pirineus, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 2016, 261 pàgs. Amb més d'un miler de mapes que volen oferir una visió territorial de la història de Catalunya. Principals apartats: Els primers comtes reis: Alfons I i Pere I. El regnat de Jaume I. L'expansió mediterrània. Anys de crisi. Els Trastàmara, una casa noble castellana. La unió amb Castella. Unió dinàstica i imperi. Dins d'un imperi universal. Camí del trencament. Revolta i mutilació territorial. Un esforç molt notable. De mica en mica, la cartografia històrica catalana es posa al mateix nivell que la dels països europeus més capdavanters, que sovint tenen una tradició de diversos segles.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home