Tuesday, May 29, 2007

Un atles francès fet amb cura

Olivier GUYOTJEANNIN, Atlas de l'histoire de France. La France médiévale, IXe-XVe siècle, Éditions Autrement, París, 2005, 103 pàgs. Cartografia de Guillaume Balavoine.
Atles format per més de cent mapes en color. En cada pàgina hi sol haver un mapa i uns textos. Els mapes són fets amb colors suaus, però ben contrastats. Els límits són precisos. Hi ha molts mapes -de temàtica econòmica, però també política- amb nombroses petites esferes de mides diverses que ens mostren realitats que es poden quantificar. S'hi tracten tots els temes (política, administració, societat rural i urbana, economia, paisatge, església, etc.). Al marge, però dins del mapa, en lletra petita, s'assenyala l'obra (en general un article o un llibre) de la qual s'ha tret la informació. Tot i ésser un atles adreçat a un públic ampli, és una obra feta amb molta cura, tant pel que fa als continguts, com pel que fa a l'aspecte gràfic.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home