Tuesday, May 08, 2007

Cartografiar una ciutat medieval

Philippe LORENTZ - Dany SANDRON, Atlas de Paris au Moyen âge. Espace urbain, habitat, société, religion, lieux de pouvoir, Parigramme, París, 2006, 237 pàgs.

Dotzenes de magnífics mapes i plànols moderns, acompanyen un text acurat, una bones fotografies i nombroses imatges de mapes antics, de manuscrits i de retaules. Reconstrució de com era una gran ciutat a l'edat mitjana. Aquest volum ens fa adonar de la importància de la cartografia ben feta.
Índex: Introducció. 1. La ciutat que nasqué del riu. 2. L'expansió urbana. 3. Els ravals i les rodalies de París. 4. Els parisencs. 5. París capital reial. 6. La vida espiritual. 7. Ensenyar i socórrer. 8. Administració i societat. Conclusió.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home