Friday, May 25, 2007

Vila-sacra: una imatge val més que mil paraules


Els límits del poble empordanès de Vila-sacra tenen molts segles. Llur origen, com a forma del paisatge (no com a límit pobletà), cal cercar-lo en l’època romana. Hem d’anar, per tant, amb compte, ja que això no ens pot pas portar a afirmar que aquest terme pobletà ja existís en època romana. Sí, però, que ja l’hauríem trobat abans de l’any 1000, almenys en època carolíngia, quan la documentació ens parla d’una vil·la (precedent del poble de l’època feudal) o d’una parròquia. Fixem-nos, però, en aquests límits perquè ens aclareixen moltes coses i alhora ens plantegen molts problemes. Si superposem la trama dels limites de la centuriació, ben estudiada pels romanistes, amb els límits actuals, tenim la sorpresa de veure que tres dels quatre costats del terme coincideixen gairebé d’una manera exacta amb limites romans (el quart, el nord-oest, és el Manol). Això fa que el terme actual correspongui gairebé exactament a dotze centúries d’uns 710 m de costat. Com hem assenyat diverses vegades, els mapes, si els sabem llegir, ens poden ensenyar moltes coses sobre les continuïtats i els canvis que s'esdevingueren al llarg de la "fosca" alta edat mitjana. La primera versió d'aquest mapa fou publicada a Vic, l'any 1999.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home