Thursday, February 07, 2008

Els camins actuals i els camins vells. El Camí de Sant Jaume


S'han publicat les actes del congrés celebrat l'any 2003 i dedicat al camí de Sant Jaume a Catalunya. Hi he publicat l'estudi: J. Bolòs, "Nous mètodes per a conèixer els camins medeievals: la xarxa de vies a la Catalunya central", El camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2003, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2007, pàgs. 49-60. També inclou altres treballs de S. Claramunt, G. Cherubini, K. Herbers, P. Bertran, M. T. Ferrer, J. Hernando, N. Jaspert, J. Massip, P. Benito, S. Fossati, A. Monlleó, J. Mutgé, F. X. Rivera, R. Salicrú, P. Verdés, etc.