Sunday, March 16, 2008

El terme de Torrefarrera (Segrià) en una perspectiva de llarga durada


Durant els dies 13-15 de març s'ha celebrat a Còrdova el XII Congreso de Historia Agraria. A la primera sessió, es va presentar la comunicació: Jordi BOLÒS - Enric VICEDO, Las etapas de la construcción del territorio en Cataluña. Torrefarrera y la Cataluña occidental, siglos VII a XX. Amb relació a l'època medieval o amb l'arqueologia del paisatge, podem assenyalar les comunicacions de Paula Ballesteros, Pere Benito, Lídia Donat, Adam Franklin-Lyons, Rosa Lluch, etc. Podem destacar també el taller: Turismo, paisaje y patrimonio histórico rural, coordinat per Rafael Mata.