Monday, November 02, 2009

Canvis i continuïtats al llarg de l'alta edad mitjana a ambdós costats de la marca


Durant els dies 27-29 d'octubre s'ha celebrat a Saragossa el col·loqui internacional Villa3, dedicat a Historia y Arqueología de las sociedades del valle del Ebro (ss. VII-XI), coordinat per Philippe Sénac, de la Universitat de Tolosa 2. En aquest col·loqui s'ha parlat dels canvis esdevinguts a l'inici de l'edat mitjana, arran de l'arribada dels àrabs i berbers a la península Ibèrica, de la fitna de cap a l'any 900 i dels canvis de l'any 1000. També s'ha aprofundit en el coneixement de les continuïtats en l'ús de les vies, dels llocs de poblament, de les monedes (per exemple durant els primers anys de domini islàmic) o de la ceràmica. Al llarg dels tres dies, han parlat J. Justes i J.I. Royo (sobre Jaca), M. Sancho (el jaciment dels Altimiris), J. Bolòs (canvis i continuïtats en l'hàbitat als Pirineus catalans), R. Martí, J. Gibert i C. Folch (excavacions a l'alta edat mitjana, a Catalunya), C. Laliena i J. Ortega (husun a la vall de l'Ebre mitjà), J.A. Gutiérrez (poders locals a Astúries als primers segles medievals), J. Lorenzo (els Banu Qasi), P. Guichard (els canvis entre els segles VIII i IX), A. Canto (història de les monedes a la Marca Superior), C. Domènech (les monedes a Sharq al-Andalus), C. Alòs i R. Solé (Balaguer), M.-B. Mounier (la Rioja), J. Brufal (la taifa de Lleida al segle XI), Y. de Jugnat (viatges a Orient i el Magreb dels lletrats de la Marca Superior al segle XI) i B. Sarr (Granada).