Tuesday, May 18, 2010

L'ús del SIG en la cartografia històrica


Anne K. KNOWLES (ed.), Past Time, Past Place. GIS for History, ESRI Press, Redlands, 2002, 202 pàgs.
Aquest llibre, fet a Estat Units, mostra com els historiadors poden fer ús del SIG (o GIS) per tal de donar una visió diferent del passat. Els temes que hi són tractats, molt diversos i d'èpoques molt variades, ens mostren algunes de les aplicacions del SIG als estudis històrics. Comença amb una introducció de A. K. Knowles sobre Historical GIS. A continuació hi ha dotze estudis monogràfics que serveixen per a mostrar realitats molt diverses: 1. Els mapes històrics en SIG, de D. Rumsey i M. Williams. 2. Els judicis de les bruixes de Salem, de B. C. Ray. 3. Semblances i diferències en l'avantguerra entre el Nord i el Sud dels EUA, amb relació a la Guerra de Secessió americana, de A. C. Sheeban-Dean. 4. Els camps de batalla de la Guerra Civil americana amb SIG, de D. W. Lowe. 5. Immigració, etnicitat i raça a l'àrea metropolitana de Nova York entre l'any 1900 i el 2000, per A. A. Beveridge. 6. Marcar els límits a Filadèlfia, per A. Hillier. 7. Causes del Dust Bowl (amb relació als tornados) de G. Cunfer. 8. Història de l'agricultura amb SIG, per A. W. Pearson i P. Collier. 9. Cartografiar la història de la població britànica, per I. N. Gregory i H. R. Southall. 10. El SIG en arqueologia, per T. M. Harris. 11. Cartografiar el Món Antic, per T. Elliott i R. Talbert. 12. La iniciativa d'un atles cultural electrònic i l'atles de les religions a Nordamèrica.
Aquests treballs ens mostren l'interès d'usar el SIG en les recerques històriques, a l'hora de guardar la informació georeferenciada, a l'hora de modificar-la i a l'hora de fer-la conèixer a tots aquells que estiguin interessats pel nostre passat.