Sunday, March 18, 2007

Santa Coloma de Queralt: la importància de fer plànols


Trobem un cas paradigmàtic de l’interès que pot tenir estudiar l’espai pobletà mitjançant la realització de plànols en l’anàlisi de la població de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). L’estudi del seu parcel·lari ens permet de reconstruir la seva història “com un llibre obert”. Descobrim la creació de cases al voltant de l’església, que donà nom a la població (i que segurament ja existia des de molt abans de l’any 1000), la creació d’habitatges entorn del castell, la creació d’un conjunt de cases al voltant de la casa del castlà, l’aparició d’una vilanova i el tancament de tot això rere unes muralles. Cal conservar el parcel·lari d’aquesta població com a un element patrimonial molt notable. I això mateix ho podem afirmar amb relació a moltes, moltíssimes, altres poblacions de tot Catalunya.

Monday, March 12, 2007

Fer mapes per conèixer el paisatge històric

Durant la realització de l’Atles del comtat d’Urgell (v788-993), Barcelona, 2006, hem descobert alguns testimonis en el paisatge que envolta Solsona que poden representar un canvi important en el coneixement que tenim de la història d’aquesta població. La documentació escrita permet de saber poques coses sobre els primers segles de la història medieval de Solsona. De fet, hi ha una sèrie de dades que fan pensar que Solsona era una població amb una llarga història i amb un paper de lloc central notable i evident. A més, malgrat la pobresa de les fonts escrites, difícilment podem creure que a l’alta edat mitjana no hi visqués gairebé ningú durant gaire temps. L’aplicació dels mètodes de treball dels estudis d’arqueologia del paisatge ens han permès, però, d’anar molt més lluny. Si traslladem sobre un mapa la informació que ens donen els documents escrits i fem una anàlisi d’allò que hi veiem, ens adonem que les pervivències que podem descobrir sense gaire dificultat, d’una banda, reflecteixen la importància de Solsona i, de l’altra, ens mostren l’existència d’unes notables continuïtats que només podem justificar si pensem en una certa població, fins i tot en els moments més difícils del pas de l’època de domini islàmic a l’època comtal.

Labels: